Seçkin Pirim, sanatçı atölyelerinin içerisinde büyümüş. 1995 yılında Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümünü bitirdikten sonra, M.S.Ü.G.S.F. Heykel Bölümü’ne girmiş. 2000 yılında mezun olduktan sonra Yüksek Lisans ve devamında da kendi atölyesini açmış. Heykel ve tasarım sanatçılarından biri olan Seçkin Pirim, sanat hayatına 50 tane karma sergi,...