İyilik İçin Sanat Derneği
Proje Hakkında

İyilik İçin Sanat Derneği, “Genç Kadın Sanatçıların Yerel Kültür Politikalarının Gelişimine Katılımının Teşvik Edilmesi Projesi” ile İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’nun 2021 yılı proje hibeleri arasında yer almaya hak kazandı.

Proje kapsamında belirlenen 7 pilot ilde seçilecek genç kadın sanatçılar, kadınların yerel kültür politikalarının oluşturulması süreçlerinde etkin rol almaları, sanat platformlarında demokratik katılım hakkının yaygınlaştırılması, genç kadın sanatçıların güçlendirilmesi gibi konularda eğitimler alacak, kendi bölgelerinde yeni sanat elçileri yetiştirilmesinde aracı olacaklar.

İyilik İçin Sanat Derneği

Nisan 2021-Nisan 2022

 

Diyarbakır
Erzurum
Mardin
Mersin
Nevşehir
Sivas
Van

“Genç Kadın Sanatçıların Yerel Kültür Politikalarının Gelişimine Katılımının Teşvik Edilmesi Projesi”‘nin genel amacı; Türkiye’de genç kadın sanatçıların yerel kültür politikalarına sürdürülebilir katılımını sağlamaktır.
Projenin özel amaçları ise;
– Türkiye’deki genç kadın sanatçıların profili, sorunları ve ihtiyaçları ile ilgili kültürel kurumların bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak,
– Genç kadın sanatçıların demokratik katılım, insan hakları, kültürel haklar ve kültürel politikalar kavramları ile ilgili bilgi düzeyini güçlendirmek,
– Yerel aktörler ile genç kadın sanatçılar arasında aktif ilişkiler kurulmasını sağlayarak, genç kadın sanatçıların yerel kültür politikalarına katılımını sağlamaktır.

  1. Proje illerinde belirlenen paydaşlar ile proje tanıtımına yönelik yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilecek ve her ilde proje tanıtım toplantıları düzenlenecektir.
  2. Genç kadın sanatçıların profili, sorunları ve ihtiyaçlarını konu alan Türkiye’nin Genç Kadın Sanatçıları Araştırma Raporu’nu hazırlamak üzere proje illerinde nitel ve nicel araştırma yapılacaktır.
  3. Türkiye’nin Genç Kadın Sanatçıları Araştırma Raporu’nun sonuçlarının paylaşılacağı, canlı olarak yayınlanacak bir sempozyum düzenlenecektir.
  4. 7 ilden 2’şer genç kadın sanatçı olmak üzere toplam 14 genç kadın sanatçıya, alanında uzman eğitmenler tarafından demokratik katılım, insan hakları, kültürel haklar ve kültürel politikalar konu başlıklarını içeren “Sanat Elçileri Eğitmen Eğitimi” verilecektir.
  5. Eğitmen eğitimi alan Sanat Elçileri kendi illerinde 15’er genç kadın sanatçıya “Sanat Elçileri Eğitimi” verecektir ve eğitimini tamamlayan genç kadın sanatçılar ile “Türkiye Genç Kadın Sanatçılar Platformu” kurulacaktır.
  6. Genç Kadın Sanatçılar Platformu, kendi illerinde paydaş kurum ve kuruluş temsilcileri ile o ilin kültür politikalarının gelişimine yönelik atölyeler gerçekleştirecektir.

Aslı Sağal
Ayşen Savcı
Av. Esin Coşkun
Elif Dağdeviren
Esra Nilgün Mirze
Av. Ezgi Türk
Dr. Feride Çelik
Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan
Kadir Akyol
Merve Eryürük
Ozan Özkan
Dr. Rahşan Düren

• Proje illeri olan Diyarbakır, Erzurum, Mardin, Mersin, Nevşehir, Sivas ve Van şehirlerinden birinde en az 3 yıldır ikamet eden, 18-35 yaş arasında kadın

• İletişim becerileri güçlü, girişken, esnek, geniş bir iletişim ağına ve sosyal sermayeye sahip, yönetsel işlevleri gelişmiş veya yüksek

• Plastik sanatlar, geleneksel sanatlar, yazarlık, tiyatro, performans sanatları, müzik, sinema alanından herhangi biri ile ilgili

• İcra ettiği sanat alanında ortaya koyduğu eserleri yerel/ulusal/uluslararası alanda sergilemiş veya sunmuş olmak.

Aras Kargo
Manifesto

 

Proje Koordinatörü- Veli Ekim
Proje Koordinatör Yardımcısı – Ebru Arguç Bayraktar

sanatelcileri@iyiliksanat.org

Proje ile ilgili sorulariniz icin ;

+90 212 438 72 00
+90 553 168 72 00

Radyo Programları

TV Programları

Yazılı Basın