İyilik İçin Sanat Derneği

AVRUPA BİRLİĞİ SİVİL DÜŞÜN PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ SİVİL DÜŞÜN PROGRAMI

Proje Adı: Pasajda Bir Yıl
Destekleyici: Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı
Projenin Genel Amacı:

Toplumların gelişiminde önemli bir yere sahip olan sanat, ilgili kurumlar ve sivil toplum tarafından desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Derneğimiz, Türkiye sanatının gelişimi için genç sanatçıların yetenek geliştirmelerine yönelik danışmanlık, diğer sanatçılarla sosyal etkileşim ve motivasyon sağlama, fiziksel imkanlar ve ekipman desteği ile bütüncül bir destekleme sağlamaktadır.

 

Derneğimiz tarafından yürütülen Pasajda Bir Yıl Projesi ile her yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun 10 genç sanatçının sanatsal üretimleri için 1 yıl boyunca fiziksel mekan, ekipman ve mentörlük desteği sağlanmaktadır. Bu destek her yıl yenilenmekte ve devam etmektedir. Bu çalışma ile derneğimiz tarafından 3 yıldır yürütülen Pasajda Bir Yıl çalışması kapsamında yer alan 20 genç sanatçının bu çalışmaya dahil edilmesi, başlangıç durumları ve hissiyatları, yetenek ve eserlerindeki değişim aktarılarak bu sürecin diğer genç sanatçılara ilham olması amaçlanmaktadır. Böylece, Türkiye genelindeki diğer genç sanatçıların İstanbul sanat dünyası hakkında bilgi edinmesi, Pasajda Bir Yıl’ın daha geniş kesime ulaşması ve sanat çalışmalarının desteklenmesi, sanatsal faaliyette bulunma, öğrenme ve öğretme, yayma hakkının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Faaliyetler:
1.Pasajda Bir Yıl Belgeseli

Pasajda Bir Yıl Belgeseli kapsamında; 3 yıldır derneğimiz tarafından yürütülen Pasajda Bir Yıl projesinin fikir sahipleri ve koordinatörü olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Ressam Prof. Dr. Nedret Sekban, sanatçı Aslı Özok, İyilik İçin Sanat Derneği yönetimi ve projenin danışman profesyonel sanatçılarının gözünden Pasajda Bir Yıl projesinin anlatımına yönelik mini bir belgesel çalışması yapılacaktır.

2.Genç Sanatçılar Gözüyle Pasajda Bir Yıl

Pasajda Bir Yıl Projesi’ne dahil olan 20 genç sanatçı ile video çalışması gerçekleştirilecektir. Pasajda Bir Yıl projesine dahil olan 20 genç sanatçı ile genç sanatçıların sanatsal faaliyetlerini yürütmede yaşadıkları sorunlar, Pasajda Bir Yıl ile tanışma hikayeleri, sanatsal gelişimlerine katkılara, bu süreçteki değişimlerinin hedef gruba aktarılması hedeflenmektedir.

3.Dijital Sanatçı Kataloğu

Pasajda Bir Yıl projesine dahil olan 20 genç sanatçının eserleri ve bilgilerinin yer aldığı dijital eser kataloğu hazırlanacaktır.

4.Sosyal Medya İçerik Hazırlanması

Pasajda Bir Yıl projesine dahil olan 20 genç sanatçının bilgilerinin ve eser fotoğraflarından oluşan içerikler hazırlanarak derneğimizin sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır.

5.Sosyal Medya Reklamlarının Verilmesi ve Yaygınlaştırma Çalışmaları

Çalışma kapsamında üretilen içerikler, derneğimizin Facebook, Instagram ve Youtube sayfalarında belirlenen dönemlerde reklam verilerek paylaşılacaktır ve dijital mecralarda yaygın etkisi sağlanacaktır.