İyilik İçin Sanat Derneği

Bebek Sarnıcı - Plastik Dalgalar

Deniz kirliliğine dikkat çekmek ve bu sorunun kamuoyunda farkındalığını artırmak amacıyla 2022 Temmuz ayında başlatılan bu özel proje, İyilik İçin Sanat Derneği tarafından hayata geçirildi. Bebek sakinleri kirlilikle mücadele için su altında buldukları çöpleri karaya çıkartıyorlar. Denizin yatağındaki plastik atıklar, atılmış şişeler ve diğer çöplerle dolu bölgeleri belirleyerek fotoğrafladılar. Bu görüntüleri daha sonra bir arşiv oluşturmak amacıyla kaydettiler.
Bebek Parkı kıyısında, deniz sever Bebek sakinlerine katılan İyilik İçin Sanat Derneği yöneticileri, denizden çıkan atık maddeleri görünce, sanatsal bir projeyle İstanbul halkının dikkatini deniz kirliliğine çekmeyi hedefliyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sunulan proje kabul görüyor. Çevre bilincini İstanbullulara aşılamak isteyen İBB yönetimi, tarihi Bebek Sarnıcı’nı tahsis ederek projenin destekçisi oluyor. Böylece Plastik Dalgalar Sergisi hayata geçiyor.
Jacques-Yves Cousteau’nun, “Denizler yaşadıkça insanlık yok olmayacaktır” sözleri, Plastik Dalgalar Sergisi’ne etkileyici bir anlam katmaktadır. Doğanın ve insanlığın birbiriyle iç içe geçtiği sembiyotik ilişkisine dikkat çeker. Ancak günümüzde, bu denge giderek daha fazla sarsılmakta ve İstanbul Boğazı gibi iki kıtayı ayıran büyülü bir su yolunda, çevresel tehditler kendini göstermektedir. Bebek sahilindeki kıyı çizgisi, bir zamanlar masallardan fırlamış bir manzarayı anımsatsa da, artık içinde gizlenen bir gerçeği acımasızca hatırlatıyor. Boğazı’n güzelliğini gölgeleyen plastik atıkların yaygın istilası, denizlerdeki yaşamı da etkisi altına alıyor.
Sergi, “Plastik Dalgalar” adıyla denizlerimizin geleceğine bir ayna tutuyor. İstanbul Boğazı’nda var olan deniz kirliliğinin yıkıcı etkilerini, deniz suyunun altında ve üstünde yansıtarak bize gösteriyor. Böylece, plastik dalgaların doğanın sessiz çığlığını temsil ettiğini vurguluyor.
Jacques-Yves Cousteau’nun sözü, Plastik Dalgalar Sergisi’ne rehberlik ediyor: Denizlerin kirletilmesi, sadece doğal yaşamı değil, insanlığın da sağlığını tehlikeye atar. Bu sergi, deniz kirliliğinin sadece bir çevre sorunu olmadığını, aynı zamanda toplumlar ve gelecek nesiller için de ciddi bir tehdit olduğunu dile getiriyor.
İstanbul Boğazı’ndaki deniz kirliliğine ışık tutan sergi, ziyaretçileri denizlerin korunması gerekliliği konusunda düşünmeye, harekete geçmeye ve bilinçlenmeye davet ediyor. Geleceğimizi temsil eden genç nesiller, temiz denizleri ve sağlıklı bir dünyayı hak ediyorlar. Plastik Dalgalar Sergisi, bu olguya dikkat çekerek, her birimizin çözümün bir parçası olabileceğini hatırlatıyor.
Bu sergi, toplumların denizlerin geleceğini şekillendirebileceğini ve sürdürülebilir bir gelecek yaratma sorumluluğunu taşıdığını vurguluyor. Bir adım atmak, büyük bir toplumsal bilinçlenme hareketi başlatabilir. Birlikte, “Plastik Dalgalar’ı durdurabiliriz.
Deniz kirliliğinin yürek sızlatan hikayesini, İstanbul Boğazı’nın mücevheri Bebek sahilinde çekilen fotoğraflarla anlatan sergi, sadece bir görsel şölen değil, aynı zamanda harekete geçirici bir çağrıdır. Denizlerimizi korumanın ve geleceğimizi güvence altına almanın adımlarını atmamız gerektiğini hatırlatır.”

______________

This special project, initiated in July 2022 with the aim of raising awareness about sea pollution and its impact, was brought to life by the Good for Art Association. Bebek residents are bringing the waste they find underwater to the shore as part of their fight against pollution. They identify areas in the seabed filled with plastic waste, discarded bottles, and other debris, and capture photographs for the purpose of creating an archive.

The managers of the Good for Art Association, who are passionate about the sea, aim to draw the attention of Istanbul’s public to sea pollution through an artistic project when they see the waste materials extracted from the sea. The project is well-received by the Istanbul Metropolitan Municipality, which aims to instill environmental awareness in the people of Istanbul and lends support by allocating the historic Bebek Cistern. Thus, the Plastic Waves Exhibition comes to life.

Jacques-Yves Cousteau’s words, “As long as the oceans live, humanity will not perish,” add a powerful meaning to the Plastic Waves Exhibition. It underscores the symbiotic relationship between nature and humanity, which are intertwined. However, today, this balance is increasingly being disrupted, and in a magical waterway that separates two continents like the Istanbul Strait, environmental threats are becoming apparent. The coastline at Bebek, which once resembled a scene from fairy tales, now harshly reminds us of a hidden reality. The widespread invasion of plastic waste that shadows the beauty of the strait also affects marine life.

The exhibition, titled “Plastic Waves,” serves as a mirror to the future of our seas. It shows us the destructive effects of existing sea pollution in the Istanbul Strait, both below and above the sea surface. Thus, it emphasizes that plastic waves represent the silent cry of nature.

Jacques-Yves Cousteau’s statement guides the Plastic Waves Exhibition: Polluting the seas not only endangers natural life but also threatens the health of humanity. This exhibition convey the reality that sea pollution is not just an environmental issue but also a serious threat to societies and future generations.

The exhibition sheds light on sea pollution in the Istanbul Strait and invites visitors to think, take action, and raise awareness about the need to protect the seas. The young generations representing our future deserve clean seas and a healthy world. The Plastic Waves Exhibition reminds us that each of us can be a part of the solution to this issue.

This exhibition emphasizes that communities can shape the future of the seas and carry the responsibility of creating a sustainable future. Taking a step can initiate a significant societal awareness movement. Together, “We can stop the Plastic Waves.”

The exhibition, which tells the heart-wrenching story of sea pollution through photographs taken on the jewel of the Istanbul Strait, Bebek beach, is not just a visual spectacle but also a call to action. It reminds us that we need to take steps to protect our seas and secure our future.

Küratör / Curator: Hicran Aksöz
Fotoğraflar / Photos: Mehmet Sinan Soner