İyilik İçin Sanat Derneği

Fatih Şimşek

60.000,00

DİPLOCAULUS FOSİL

Kategoriler:

Açıklama

Ahşap konstrüksiyon üzerine çelik tel, yapı malzemeleri ve airbrush boyama, 2023

Eser metni;
DİPLOCAULUS FOSİL
Diplocaulus, yaklaşık 270 milyon yıl öncesine, Geç Paleozoyik dönemin Permiyen devrine ait bir
amfibiyen türüdür. Bu tür, günümüzde soyu tükenmiştir.
Bu eser, geçmişin derinliklerinden gelen bir canlıyı yücelterek onun hikayesini anlatır .Heykelin
merkezinde, Diplocaulus’un karakteristik boynuzları vardır ve sucul yaşama uyum sağlamış geniş baş
yapısı ile dikkat çekerek, bu türün benzersiz özelliklerini ve karakterini ortaya koyar. Her canlının
kendine özgü olduğunu ve çeşitliliğin önemini hatırlatır.Doğada denge ve uyumun bir sembolüdür.
Geçmişin izlerini günümüze taşıyan bu eser, kayanın tasarımı ve kullanılan malzemelerde insan
yapısının etkisini vurgulayarak, fosilin doğallığı ve anatomisi arasındaki tezadı ön plana çıkarır. Aynı
zamanda çağdaş bir tavır sergileyerek, bu ikilemi yansıtmayı hedefler. Bu tasarım, doğanın kendi
içinde zamanla oluşturduğu geometrik formları ve Diplocaulus’un zamana meydan okuyan varlığını,
fosilize olmuş anatomisiyle birlikte kaya içinde bir araya getirir.İzleyiciler, heykelin etrafında
dolaşırken, geçmişin derinliklerindeki canlı yaşamların fosilleşmiş izlerini takip ederek, Diplocaulus’un
geçmişteki varlığını hissederler ve geçmiş ile bugün arasında bir köprü oluşturlar.

Ek bilgi

Boyutlar 200 × 150 cm