İyilik İçin Sanat Derneği

441. Sanat Buluşması

441.Sanat buluşmasında Türkiye’nin ilk ve en büyük plastik sanatlar müzesi olan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde Taviloğlu Koleksiyonu’ndan seçili eserlerden hazırlanan “Yarısı Gümüş, Yarısı Köpük” sergisini ziyaret ediyoruz.

İstanbul’un önemli simgelerinden olan balık ve balıkçılık temalarının işlendiği serginin Küratörlüğünü Neslihan Muratbeyoğlu üstleniyor. Adını, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “İstanbul Destanı” şiirindeki dizelerden alan sergideki eserler, Taviloğlu’nun 1972’den günümüze 50 yıldır sürdürdüğü koleksiyonculuğunun yanı sıra denize duyduğu tutkuyu da ortaya koyuyor.

Adil Doğançay, Adnan Turani, Ahmet Münib, Ali Avni Çelebi, Ali Karsan, Avni Arbaş, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Tollu, Cevat Dereli, Fikret Mualla, Hale Asaf, Hikmet Onat, Mehmet Ali Laga, Mehmet Güreli, Naile Akıncı, Nedim Günsür, Nedret Sekban, Nejad Melih Devrim, İbrahim Safi, Vecih Bereketoğlu, Zeki Faik İzer gibi Türk resminin usta adların da olduğu sanatçıların balık ve balıkçıları yorumlayan 52 parça resim, heykel ve enstalasyonundan oluşan sergi 20 Şubat 2024 tarihine kadar İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin geçici sergi salonunda yer alıyor.

İstanbul Boğaziçi olmadan, Boğaziçi avından sofrasına balık olmadan düşünülemez. Türk resminde asker ressamlardan, Müstakil Ressamlar’a, oradan D Grubu’na pek çok ressam balıkları ve balıkçıları resmetmiştir. İstanbul’u balıkları ve balıkçılarıyla resmetmiştir demek daha doğru, çünkü İstanbul kültüründe Boğaziçi’nin başat temalarından biri olarak balıkların ve balıkçıların yeri ayrıdır.
Rumca ve İtalyanca kökenli balık isimlerinin ve denizcilik terimlerinin yanı sıra zengin deniz mutfağı ile İstanbul’un çok kültürlülüğünün bir yansıması olan Boğaziçi’nde balık ve balıkçılar gündelik hayattan edebiyata geniş bir yer tutarken, Türk resminde de bir ayraç yaratmıştır. Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Bedri Rahmi’ye, oradan günümüz Türk şiirine uzanan çizgi, asker ressamlardan güncel sanatçılarımıza kadar Türk resim ve çağdaş sanatında da izlenebilir.

Taviloğlu koleksiyonunda da balık ve balıkçıların ayrı bir yeri vardır. 1972’den bugüne 50 yılı aşkın bir süredir kesintisiz devam eden koleksiyonda, resimden heykele ve enstalasyona balık ve balıkçılar temalı eserler Mustafa Taviloğlu’nun denize olan özel ilgisinden beslenmiştir. “Yarısı Gümüş, Yarısı Köpük” emekten keyfe, doğasından çok renkli kültürel mirasına İstanbul’u balık ve balıkçıları ele alan sanatçıların penceresinden izleyiciye sunuyor.
Koleksiyonu Mustafa Taviloğlu ve serginin küratörü Neslihan Muratbeyoğlu eşliğinde geziyoruz.

23 Ocak Salı
12.00-13.00

Adres: Kılıçali Paşa Mahallesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, No: 6, 34425 Tophane
Beyoğlu / İstanbul

0 Comments