İyilik İçin Sanat Derneği

439. Sanat Buluşması

439.Sanat buluşmasında sanatçı Meliha Sözeri’yi ziyaret ediyoruz. 1982 yılında Antalya’da doğan Meliha Sözeri, lisans eğitimini 2004 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde tamamlamıştır. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimini bitiren Sözeri, aynı bölümde Sanatta Yeterlik programını tamamlamıştır. İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü’nde akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Akademik ve sanatsal çalışmalarına İstanbul’da devam eden sanatçı ulusal ve uluslararası sergilere katılmış, çeşitli etkinlik ve sempozyumlarda yer almıştır. Sözeri’nin yayımlanmış makaleleri ve ödülleri de bulunmaktadır. Sanatsal üretiminde işlerin bağlamı üzerinden öncelikle kavramsal çerçevesini belirlemekte ve bu kavramsal çerçevenin sınırları siyaset, gündelik yaşam, gündelik yaşamda bireysel ve toplumsal ilişkiler, politika, sistem ve şeffaflık üzerine inşa edilmektedir. Akademik çalışmaları içinde Mimarlık, Kent ve Heykel konusu yer alır. Yüksek lisans tezi “1970’lerden Günümüze Mimarideki Heykelsi Biçimler” başlığını taşır. Mimarlık ve heykel disiplinlerinin kesişim ve etkileşimlerine sanatsal bakış açısıyla odaklanır. Sanatta yeterlik çalışması; “Çağdaş Sanat içerisinde Algıyı Tersyüz Eden Heykel Uygulamaları” üzerinedir. İlk kişisel sergisini 2018 yılında Bozlu Art Project Nişantaşı Galerisi’nde açan Meliha Sözeri, özellikle son dönem çalışmalarında hakim olan tel malzeme ile gündelik hayatta karşımıza çıkan sıradan nesneleri yeniden üretir. Sanatçının heykellerindeki şeffaf delikli tel malzeme tüm zahmeti, zarafeti ve saydamlığı ile boşluğu bir dantel gibi sarar. Malzeme ve form aracılığıyla kavramsal ilişkileri sorgulayan sanatçı çalışmalarına İstanbul’daki atölyesinde devam etmektedir.

9 Ocak Salı
12.00-13.00

Adres: Merkez Mahallesi Koca Mansur Sokak 92\A Şişli

0 Comments