İyilik İçin Sanat Derneği

427. Sanat Buluşması

  1. Sanat buluşmamızda sanatçı Can Aytekin’in atölyesini ziyaret ediyoruz. Can Aytekin, (d.1970, İstanbul) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ndenden mezun olmuş, ardından 2000 yılında üniversitenin Resim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi almıştır. 2013 yılında MSGSÜ Resim Bölümü’nde Sanatta Yeterlik bölümünü tamamlayan sanatçı, günümüzde üniversitenin Gravür Altölyesi’nde öğretim üyeliği yapmaktadır.
    Aytekin’ın yapıtları Türkiye’de ARTER, Elgiz Müzesi, Riverrun, Ariel Sanat, PiArtworks, Kare Sanat Galerisi, Versus Art Project gibi mekanlarda gösterilmiş olup, yakın zamanda Vehbi Koç Vakfı çağdaş sanat daimi koleksiyonuna dahil edilmiştir. ARTER’de gerçekleştirdiği ‘Boş Ev’ isimli kişisel sergisini takiben yayınlanan kitapta Eda Berkmen, Nusret Polat ve Ender Keskin’in metinlerine yer verilmiştir.
    Aytekin çalışmalarında dönüşen form ve motiflerden olduğu kadar yazı, resim ve mimari arasındaki ilişkilerden de beslenir. Yapıtları belli sayıda şablonu tekrarlayarak oluşur. Sanatçı, arketipleri kullanarak transfer, baskı veya şablonlarla parametler oluşturur. İmgeleri yeniden işleyerek renk, doku, boya ve çizgi kalınlığıyla gerçekleştirdiği denemelerin nüanslarını gözlemler. Basit formların tekrarı, Aytekin’in yapıt ve serilerinde genel bir uyum ve düzeni ortaya koyar. Ancak sanatçı, kontrollü kompozisyon yapısı içinde malzemeleri ham olarak kullanılır; yapıtlarında boyanın damlamasına, yapışmasına, dökülmesine izin verir. Böylece her varyasyon, yapıtın sınırları ve malzemelerin canlılığı gerilimini tartışmaya açar.
    Serilerinde gölgelendirme ya da perspektif gibi geleneksel temsil yöntemlerini kullanan sanatçı, bu yöntemleri bir gerçeklik yanılsaması yaratmanın aksine; sorgulamak ve sınamak amacıyla uygulamıştır. Tuval üzerinde boyutluluk yaratmak için gölgeler, tonlar ve renk yoğunluklarını aynı anda ama birbiriyle çelişen biçimlerde kullanan sanatçı, yapıtlarında nesne veya alanların iki boyu ile üç boyut arasında salınmasını sağlar.
    Nesne ve yapıların formlarını soyutlayarak belleğindeki imgelerle buluşturduğu çalışmaları, sanatçının çizgi, renk, yüzey, uzam ve görme edimi üzerine araştırmalarını ortaya koyar.

17 Ekim Salı
12.00-13.00

Adres: Sultanselim Caddesi, Canik Sokak No:15

0 Comments