İyilik İçin Sanat Derneği

412. Sanat Buluşması

412. Sanat buluşmamızda Elgiz Müzesi’nde yer alan 15. Teras Sergisi’ni ziyaret ediyoruz. Teras Sergileri kapsamında bugüne dek 262 sanatçının 395 yapıtına yer verildi. Müzenin 1500 metrekarelik açık sergileme alanında düzenlenen sergi bu yıl, 2022 yılında hayatını kaybeden, Teras Sergileri’nin fikir önderi, Elgiz Müzesi danışma kurulu üyesi Haşim Nur Gürel’e adanıyor. Serginin kavramsal çerçevesi “Karşıtlık” olarak belirlenmiştir.
“Karşıtlık” (polarite) kavramı hem sanat hem de felsefe tarihinde belirgin bir sanatsal özellik olarak karşımıza çıkar. Ancak, sanatın ortaya çıkışında gerekli bir unsur olan “Karşıtlık” Dualite’ den ayrı düşünülmelidir. Çünkü Dualite, genellikle iki aşırı uç arasında ontolojik bir farkı imler.
Hermetik felsefenin temel öğretileri arasında yer alan “Karşıtlık” ilkesine göre “Her şey ikilidir”, “Her şeyin iki kutbu vardır”, “Her şeyin bir karşıt çifti vardır.” Dolayısı ile “Karşıtlık” ilkesi görünüşte karşıt olan şeylerin çeşitli derecelerde bir ve aynı olduğunu belirtir.
Çin felsefesinde de karşıtlıkların kucaklaşmasının sembolü olan yin ve yang, karşıtlıkların birbirlerini tamamlayıcı, birbirine bağlı ve bağımlı olduğuna işaret etmektedir. Bu sanatsal ve felsefi problem ışığında Amerikalı soyut-dışavurumcu ressam Ad Reinhardt “Timeless Art Words, A Guide to the Polarities and Art Critics” (Zamansız Sanat-Sözcükleri, Sanat Eleştirmenleri ve Karşıtlıklar İçin Kılavuz) adlı yazısında belki de sanat için her dönem için geçerli olabilecek karşıtlıkların bir listesini sunar. Heinrich Wölfflin de Sanat Tarihinin Temel Kavramları adlı kitabında görsel sanatçıların karşı karşıya kaldığı beş karşıt (çizgisel/gölgesel, düzlem/derinlik, kapalı form/açık form, çokluk/birlik, belirlilik/belirsizlik) seçenekten bahseder. Bununla birlikte, sanat tarihindeki farklı üslupların sınıflandırılmasında da karşıt kategorilere doğru bir eğilim olduğu göze çarpmaktadır. Ki bu belki de sanatın doğasında karşıtlığın ne kadar önemli olduğunu vurgular.
Bu bağlamda sanatçıların bu yaz Elgiz Müzesi terasında sergilenen yapıtları, sanata ve felsefeye yön veren ve düşünme sistematiğinin yapı taşlarından biri olan karşıtlık kavramına ışık tutacaktır.
41 sanatçının eserlerinin yer aldığı bu sergiyi Seyhun Topuz, Rahmi Aksungur, Nilüfer Ergin, Meliha Sözeri, Ömer Emre Yavuz ve Can Elgiz’ den oluşan Danışma Kurulu oluşturmuşlardır. 15. Teras Sergisi’ni, Elgiz Müzesi rehberi ile birlikte geziyoruz.

    4 Temmuz Salı
    13.00-14.00

    Adres: Maslak Mahallesi, Maslak Meydan Sk. Beybi Giz Plaza, Sarıyer

    0 Comments