İyilik İçin Sanat Derneği

407. Sanat Buluşması

  1. Sanat buluşmamızda sanatçı Vahap Avşar’ın atölyesini ziyaret ediyoruz. Vahap Avşar, fotoğraftan performansa, tuvalden yerleştirmeye uzanan çeşitli tür ve teknikteki işlerinde, varlığı her bir eserde içten içe yeniden duyumsanan kendine has muhalif ve politi-kritik kimliğiyle öne çıkan bir imzadır.

Avşar bu açıdan özellikle Türk toplumu ve Türkiye üzerinden yaptığı ‘derin’ okumalarla gündeme taşıdığı pek çok konu ve ‘kült’ yapıtıyla yıllardır beğeniyle izlenmekte ve tanınmaktadır.

Vahap Avşar’ın eserlerindeki içerik, aslında tüm izleyicilere tanıdık gelecek kimi olay ve mekanlara göndermeler taşımaktadır. Sanatçı, kitle medyasından tüketim toplumuna, her nevi söylem ve imgeyi mevcut gerçekliğin kökünü kurutarak meşrulaştıran liberal- kapitalist aşını üretim döngüsünden emperyalizme, yerel ve küresel otoriteyi temsil eden resmi ve gayriresmi kişi ve kurumlardan, sosyal hak eşitsizliğinin yarattığı toplumsal nefret söylemine kadar, pek çok unsuru titizlikle ve ustaca görselleştiriyor.

Avşar’ın toplumsal birer aynaya bürünen eserleri, söylemsel doğruluğu zamanla kanıtlanmış biçimiyle izleyiciyle buluşuyor. Avşar’ın mesafeli ironisiyle beslenen eserleri, izleyenleri imgenin tarafsız sessizliğiyle başbaşa bırakıyor. Vahap Avşar, eserlerinde yoğunlukla ele aldığı popüler kültür imgelerini küçümsemeden, ama bizzat ve dolaysızca gözlemleyerek, onu yeniden yansıtarak, izleyiciyle birlikte yeniden anlama ve yorumlama yoluna giden bir sanatçıdır.

30 Mayıs Salı
13.00-14.00

Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Efe sokak
No:9/D2 Şişli/İstanbul

0 Comments