İyilik İçin Sanat Derneği

390. Sanat Buluşması

  1. Sanat Buluşmamızda Emre Namyeter’in atölyesini ziyaret ediyoruz. Emre Namyeter (1984, İstanbul) 2010 yılında Salzburg Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki öğreniminin ardından eğitimine 2012 yılında San Francisco Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’nde devam etmiştir. 2018’den beri Pg Art Gallery tarafından temsil edilen ve eğitimine Montreal’de Concordia University Intermedia Bölümü’nde devam eden sanatçı yaşamını ve çalışmalarını İstanbul ve Montreal arasında sürdürmektedir.

Namyeter, kendi ürettiği boyaları kullanarak çok katmanlı soyut çalışmalar üretmektedir. Tekrar eden çizgisel hareketler ve rengin ahengi, sanatçının pürüzsüz ve yalın resimlerinin en belirgin özellikleridir. İlk bakışta belli bir kurala dayanmaksızın rastlantısal bir şekilde ortaya çıkmış gibi görünen çalışmaları, aslında oldukça kontrollü bir sürecin sonucunda meydana gelmektedir. Sanatçı deneysel kompozisyonlarını, kurduğu düzenek sayesinde sistemli ve titiz bir şekilde boyaları yuvarlak ahşap paneller üzerine akıtarak oluşturur.

Namyeter, söylemini somut imgeler ve nesneler yerine, titreşerek yüzeye yayılan dairesel formlar üzerinden yorumlamaktadır. Sanatçı, algının kişinin duygularına, deneyimlerine ve içinde bulunduğu çevre koşullarına göre farklılık gösterdiğine inanmaktadır. Her bir zihinde başka türlü tezahür eden çalışmaları, izleyiciyi algılama ve yorumlama konusunda özgür bırakmaktadır.
LCV;
Tel: 0212 438 72 00
Mobil : 0506 054 18 55

31 Ocak Salı
13.00-14.00

Adres: Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi 7. Sokak No:228 Istanbul, Turkey

0 Comments