İyilik İçin Sanat Derneği

Sanat Koleksiyonerliği

Ekim 18, 2021
admin

Koleksiyon, Fransızca kökenli bir kelimedir. Hemen her konuda yarar sağlama, öğrenme, zevk, keyif, koruma, kar ve yarar sağlama amacıyla nesnelerin özelliklerine göre derlenip sınıflandırılmasıdır. Hobi ve ticari amaçlı olarak yapılabilmektedir. Ticari amaçlı profesyonel koleksiyonculuk yasalara tabidir. Koleksiyon ya da koleksiyonculuk yapan kişilere koleksiyoner denmektedir.

Sanat eseri insanlarda güzel çağrışımlar uyandırırken aynı zamanda sanatçının hayal gücünü yeteneğiyle harmanladığı, insanın hayal gücünü ve düşünce dünyasını geliştiren eserlerdir. Önemli sanatçılara ait çeşitli sanat eserleri ve değerli tabloları bilinçli olarak saklayan ve koruyan kişiye sanat koleksiyoneri denir.

Sanat eseri koleksiyoncuları şu şekilde sınıflandırılabilir: