Proje Adı: Genç Kadın Sanatçıların Yerel Kültür Politikalarının Gelişimine Katılımının Teşvik Edilmesi

Projenin Uygulanacağı İller: Van, Erzurum, Diyarbakır, Mardin, Nevşehir, Sivas, Mersin

Proje Süresi: 12 ay

Projenin Genel Amacı:

Dezavantajlı bölgeler olan ve kültür politikalarına katılmada dezavantajları olan Anadolu sehirlerinde yaşayan genç sanatçılar, yerel kültür politikalarına katılamama durumları nedeniyle sorunlarının çözümlerine karşılık bulamamaktadır. Genç kadın sanatçılar bu durumdan daha da olumsuz etkilenmektedirler. Dezavantajlı grupların karar alma süreçlerine katılımı, özel önem gösterilmedikçe mümkün değildir. Bu bağlamda, projenin genel amacı, genç kadın sanatçıların Türkiye’de yerel politikalarına sürdürülebilir katılımının sağlanmasıdır.

 

Projenin Özel Amaçları:

  1. Türkiye’deki genç kadın sanatçıların sosyo-ekonomik durumu ve ihtiyaçları hakkında kültür alanında kurum ve kuruluşların farkındalığını ve bilgisini artırmak
  2. Genç kadın sanatçıların demokratik katılım, demokratik hesap verebilirlik, karar alma süreçlerine katılım, kültür politikası hakkında bilgi düzeylerinin artırılması
  3. Yerel aktörlerin ve genç kadın sanatçıların aktif ilişkiler kurmasını sağlayarak genç kadın sanatçıların yerel kültür politikalarına katılımını artırmak

Faaliyetler:

  1. 7 ilde kültür kurumları ile toplantılar organize etmek. Her şehirde projeyi sunmak için paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi,
  2. Türkiye’nin Genç Kadın Sanatçılar Araştırma Raporu için 7 ilde genç kadın sanatçılar ve kültür kurumları ile nitel ve nicel araştırma yapılması,
  3. Raporun sonuçlarının paylaşılması için canlı yayınlanacak bir sempozyum düzenlenmesi,
  4. 7 ilden 14 genç sanatçıya Sanat Elçisi olarak İstanbul’da demokratik katılım, demokratik hesap verebilirlik, karar alma süreçlerine katılım konularında eğitmen eğitimi verilmesi,
  5. Eğitmen eğitimi alan sanat elçileri tarafından her ilde 15 genç sanatçıya bilginin yaygınlaştırılması için eğitimler düzenlemesi ve her şehirde kültür alanında kurum ve kuruluşlar ile iletişim kurmak için Genç Kadın Sanatçı Platformu kurulması,
  6. Kültür alanında kurum ve kuruluşların temsilcileri ve Genç Sanatçılar Platformu ile her şehirde üç atölye düzenlenmesi,
  7. İletişim ve görünürlük faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.