İyilik İçin Sanat Derneği

403. Sanat Buluşması

  1. Sanat buluşmamızda sanatçı Adem Genç’i ziyaret ediyoruz. 1944 Rize doğumlu sanatçı 1999’da, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden emekli oldu halen (2021) Altınbaş Üniversitesinde görev yapmaktadır. Adem Genç, Türkiye’de ve Türkiye dışında çok sayıda kişisel sergi gerçekleştirdi ve grup sergilerine katıldı. Eserleri, Deutsche Bank, Mathaf: Arab Museum of Modern Art, Doha,[2] T.C. Merkez Bankası ve Kültür Bakanlığı Devlet Resim Heykel koleksiyonlarına girdi.
    “…Galiba ben sanatta ‘modernite’ sorgulamasını ya da avangart çağdaşlaşma pratiğini ‘bedii’/estetik ve ‘Karşı-Sanat’ pragmatizmini de bir ölçüde içinde barındıran bir kuram açısından yapmak istiyorum. Bu bağlamda kendi sezgilerime güveniyor ve sanat kritiğinin, aklın özgürleşmesine yönelik sofistike bir süreç olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla resimlerim hakkında, evrensel kültürün temel kodlarına ve hiyerarşisine hükmeden algılama biçimleriyle birlikte, sözü edilen bu mutasavvıf duyarlık vurgusu ya da bu duygunun dışavurumu açısından yapılan içerik çözümlemeleri ve değerlendirmelere kişisel olarak ben de katılıyorum”

2 Mayıs Salı
13.00-14.00

Adres: Maslak Atatürk oto sanayii 2. Kısım 4. Sokak no 86 . ( Şişli meslek yüksekokulu karşısındaki sokak)

0 Comments