İyilik İçin Sanat Derneği

329. Sanat Buluşması

329. Sanat Buluşması’nda C.A.M Galeri’nin temsil ettiği Serdar Kaynak’ın Maslak Oto Sanayi’deki Atölyesini ziyaret ediyoruz.
Serdar Kaynak üretimlerinde, özellikle çalıştığı konular açısından ikilik, ikilem, ikili denge gibi unsurlara yoğunlaşmıştır. Çalışmalarının çoğunda ve oluşturduğu pratiklerinde maddenin doğasına sadık kaldığını, onları zorlamadan düşsel gerçeklerden nesnel gerçeklere dönüştürdüğünü görebiliriz.
Üretimlerinin biçim yaklaşımlarını bu doğrultuda kurgulamış, doğadaki, evrendeki karşıtlık dengesini tamamlayıcı bir unsur olarak oluşturmaya çalışmıştır. Dualitenin, hayatın her alanında olduğuna inanmış, zıtlık-karşıtlık açısından ikilem dengesini, biçimsel olarak sorgulamıştır. Öz’de içsel olarak çalıştığı konuların içerdiği anlamlar bakımından biçim ve içerikte, zıtlığı, karşıt olmayı, bağlam açısından çelişki yaratabileceği duygusal bir yaklaşımla biçimlendirmiştir.

0 Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir